wersja polska wersja angielska wersja niemiecka

Oferta

Mesilo Engineering oferuje usługi projektowania budowlanego. Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji inżynierskich i kubaturowych, złożone obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, ekspertyzy i opinie techniczne m.in.:

 • Silosy zbiorniki, zasobniki oraz inne konstrukcje z blach
 • Zbiorniki na ciecze i gazy
 • Rurociągi
 • Obiekty mostowe
 • Estakady i galerie transportowe
 • Trakty komunikacyjne i powierzchnie obsługowe dla ciągów technologicznych
 • Kominy jedno- i wieloprzewodowe
 • Maszty i wieże antenowe, oświetleniowe i widokowe
 • Hale przemysłowe jedno- i wielonawowe
 • Hale targowe wystawowe i sportowe o dużych rozpiętościach
 • Szkielety budynków wielopiętrowych
 • Obiekty użyteczności publicznej i mieszkalne
 • Posadowienia pośrednie i bezpośrednie

Obliczenia wykonujemy zgodnie z Eurokodami. Na życzenie klientów projektujemy konstrukcje na podstawie norm PN-EN, DIN, AISC, BS oraz w oparciu o wytyczne zawarte w DNV lub ECCS. Opracowywana przez nas dokumentacja sporządzona może być w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi ze wzmacnianiem, zmianą funkcji, rozbudową przebudową i modernizacją istniejących obiektów

Dodatkowo wykonujemy:

 • Inwentaryzacje
 • Pomiary z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego
 • Pomiary niwelacyjne
 • Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie